Zobacz cały wątek

Cytat: Witam
Też na niego się natknąłem szukając odpowiedzi na moje pytanie. Szukam nie projektów a podstawy prawnej która nakazuje wykonanie projektu na przebudowę instalacji w domku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.Życzye ci, żebyś znalazł taką podstawę prawną.
Masz możliwość wyświetlenia wszystkich postów ŚP Krystyna. Może tam coś znajdziesz.
Prawo ma jeszcze tą zaletę,ze jezeli ktoć czegoś wymaga, to powinien pokazać na
jakiej podstawie prawnej tego wymaga.
Sprawa jest niejednoznaczna, ponieważ nowa instalacja w mieszkaniu 50m2, to drobna część domku. To tylko 5 pomieszczeń z domku.
Cerberus
Data: 03-01-09, 19:14
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
Odpowiedzi: 34
Wyświetleń 1789

 

Zobacz cały wątek

Połączenia wyrównawcze miejscowe w lokalu mieszkalnym.
Budynek ma 15 lat i WLZ jest w TN-C.
Druga opcja, klatka i lokale w TN-S, lecz połączenia wyrównawcze miejscowe nie są zrobione.
W jakim przypadku powinny zadziałać połączenia wyrównawcze miejscowe ? Połączenia wyrównawcze miejscowe mają sens jeżeli w pomieszczeniu nie mamy innych elementów uziemionych.
Jak wykonać połączenia wyrównawcze w kuchni ? Takie elementy jak zlew, do czego powinniśmy podłączyć ?
Zasada , z tego co wiem jest taka. Połączenia wyrównawcze miejscowe mają sens wtedy, jeżeli powodują, że wszystkie elementy dostępne są na jednym potencjale. Czyli w momencie pojawienia się potencjału na jednym elemencie podnoszą potencjał na pozostałych, dzięki czemu napięcie rażeniowe jest minimalne.
Czy taka sytuacja w kuchnni lub w łazience jest w ogóle możliwa ?
A co z odbiornikami ruchomymi w kuchni ?
Cerberus
Data: 18-01-09, 17:53
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 604
Dziś (12.02.2007) otrzymałem maila od Pani Magdy G. z harmonogramem płatności na naszej budowie. Wygląda to następująco:

IV rata
Wykonanie stropu nad piętrem, na którym usytuowany jest Lokal Mieszkalny
23.02.2007 r.

V rata
Wykonanie stanu surowego otwartego Budynku, w którym znajduje się Lokal Mieszkalny
13.06.2007 r.

VI rata
Wykonanie tynków wewnętrznych w na piętrze, na którym usytuowany jest Lokal mieszkalny
30.07.2007 r.

VII rata Po zakończeniu prac w Lokalu Mieszkalnym i spełnieniu warunków dokonania odbioru technicznego Lokalu Mieszkalnego
7 dni po odbiorze technicznym
Witam
Zbieram materialy do pracy inżynierskiej "Pomiary w lokalu mieszkalnym - metody pomiarowe, sprzęt pomiaroy, przepisy prawne". Bylbym wdzięczny za wszelką otrzymaną pomoc, chodzi mi głównie o:
1. Rodzaje pomiarow (np: rozliczeniowe, kontrolne...), i co powinno sie wtedy mierzyć.
2. Metody pomiarowe w wyżej wymienionych przypadkach (np: najdokladniejsza, najczęściej stosowana)
3. Sprzęt pomiarowy
4. Normy i przepisy prawne
5. Literatura
Wiem ze to duzo ale prosze o pomoc chociaż w przypadku punktu 1 i 2.

Zobacz cały wątek

wskaźniku EK – należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie energii końcowej na
jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku
albo lokalu mieszkalnym, wyrażone w kWh/(m2rok);

wskaźniku EP - należy przez to rozumieć roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną
energie pierwotna na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze
powietrza w budynku, lokalu mieszkalnym lub części budynku stanowiącej
samodzielna całość techniczno-użytkowa, wyrażone w kWh/(m2rok);
Data: 16 Luty 2009, 09:42
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zagadnienia prawne
Odpowiedzi: 4
Wyświetleń 259

Zobacz cały wątek

Cytat: Co w takim oświadczeniu należy umieścić. Wystarczy jedno zdanie, że ukończyłem. Dajcie jakiś przykład.Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
DACH BUD Sp. z o.o.
ul. Komandorska 53H
53-342 WROCŁAW

Na podstawie § 6 aktu notarialnego z dnia ... 2006 r. – umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, sprzedaży i oświadczeniu o ustanowieniu hipoteki (repertorium A nr .../2006), zawiadamiamy, iż dniu ... r. zakończyliśmy prace wykończeniowe w nabytym lokalu mieszkalnym nr ..., mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Litewskiej ..., w zakresie montażu drzwi wewnętrznych, montażu urządzeń sanitarnych, wykonania posadzek i okładzin ściennych.

Z należnym szacunkiem
Data: 2007-02-01, 17:12
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Mieszkańcy
Odpowiedzi: 80
Wyświetleń 4806

Zobacz cały wątek

37) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. W razie rozwiązania małżeństwa żołnierza zawodowego przez rozwód, posiadającego na utrzymaniu małoletnie dzieci i zajmującego kwaterę albo lokal mieszkalny, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy ze względu na położenie kwatery albo lokalu mieszkalnego dotychczas wspólnie zajmowanego przez małżonków, dokonuje rozkwaterowania byłych małżonków po uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód, w ten sposób że uchyla decyzję o prawie do zakwaterowania w kwaterze albo lokalu mieszkalnym i:
1) żołnierzowi wydaje decyzję o prawie do zakwaterowania w kwaterze albo lokalu mieszkalnym z uwzględnieniem uprawnień określonych w art. 26, posiadanych w dniu uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód;

czyli rozwodnicy mający na uwadze dobro swoich dzieci piszcie już wypowiedzenia
Data: Pon 10 Lis, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Codzienna służba
Odpowiedzi: 190
Wyświetleń 26692

Zobacz cały wątek

A to?

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy uprawnienie do zakwaterowania tymczasowego nie przysługuje jeżeli osoba, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy lub jej małżonek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo pracownik jest zatrudniony, lub w miejscowości pobliskiej albo żołnierz służby stałej zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości korzystając z uprawnień, o których mowa w art. 87.

Żołnierza służby stałej uprawnionego do zakwaterowania w internacie lub kwaterze internatowej dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w miarę posiadanych możliwości, na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, może tymczasowo zakwaterować wraz z członkami rodziny w kwaterze zastępczej lub kwaterze internatowej. (art. 52 ust. 1 ustawy)

Bo, że na kolejny lokal mieszkalny nie mam szans to wiem
Pozdrawiam.
Data: Sob 10 Sty, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Codzienna służba
Odpowiedzi: 190
Wyświetleń 26692

Zobacz cały wątek

Cytat: Wydaje mi się jednak, że przy założeniach opartych o rozkład naturalny i przyjęcie jakichkolwiek zasad statystyki, ilość wody zużytej w lokalu mieszkalnym jest bezpośrednio zależna od ilości mieszkających tam osób. Ilość osób zaś, statystycznie zależy od metrażu – bądź ilości pokoi.

Cytat: Proponuję, jak już wcześniej pisałem, uzależnić to od wielkości mieszkania – ilości pokoi. To może brzmi śmiesznie, ale nie widzę innego sposobu.Nie przekonałeś mnie. Szczerze mówiąc nie wiem, dlaczego nie ma innego sposobu. Pisałem o nim jak i również Alfik.
Data: Sob Lis 12, 2005 23:25
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wspólnota, opłaty, zarząd, administrator
Odpowiedzi: 133
Wyświetleń 53060

Zobacz cały wątek

według definicji prawna zawartej w "Ustawie o pomocy społecznej", zgodnie z którą, za osobę bezdomną uważa się "osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania"- czyli nasze państwo ich klasyfikuje jako oboby bezdomne
Data: N wrz 17, 2006 12:17 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: O wszystkim i o wszystkich
Odpowiedzi: 14
Wyświetleń 627

Zobacz cały wątek

Nie wiem, czy nie przegapiłem jakiegoś postu, bo mam taki dylemat.

W projekcie - adaptacja typówki - 'dorobiono' piwnicę, ale nie określono temperatury.
Czy to znaczy, że miała być nieogrzewana? Jednak inwestor zainstalował grzejniki i ogrzewa całą piwnicę.

Do obliczeń przyjmuję tak jak jest w rzeczywistości, czyli ogrzewana piwnica.
Tylko jaką przyjąć temperaturę obliczeniową dla ogrzewanej piwnicy?
Metodologia (pkt. 3.2.2, wzór 1.13, str. 29) dla mamy opis: temperatura wewnetrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych
W WT w §134 mamy tabelę z temperaturami obliczeniowymi. Jaką przyjąć temperaturę dla takiej piwnicy?
Rozumiem, że po to powołują się na WT, żeby obliczenia zapotrzebowania na energię były obiektywne (nie bierzemy 24st., bo właściciel lubi mieć ciepło w piwnicy).
Data: 3 Luty 2009, 12:15
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Metodologia
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 265

Zobacz cały wątek

Żadnego zwiększonego podatku od nieruchomości nie płaci się o ile DG znajduje się w lokalu mieszkalnym.
Sam fakt umiejscowienia DG w takim lokalu nie zmienia ani przeznaczenia ani funkcji lokalu (w dalszym ciągu jest to lokal mieszkalny), a co za tym idzie nie trzeba nikogo powiadamiać a tym samym płacić jakiś tam większy podatek.

Konieczność taka zachodziłaby wówczas gdybyśmy zmienili całkowicie funkcję takiego lokalu (np. właśnie przez odrębne wejście) w taki sposób, że przestałby on pełnić funkcje mieszkaniowe i stałby się lokalem usługowym.
Data: Śr, 30 lip 2008, 12:05
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Firma
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 280

Zobacz cały wątek

Generalnie zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, do zameldowania nie jest potrzeba żadna inna osoba jednakże należy wykazać tytuł prawny do zajmowania lokalu, w którym chcemy się zameldować ew. zgoda właściela na zameldowanie się w lokalu mieszkalnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Data: 22 wrz 2008 14:11
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zameldowanie
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 149

Zobacz cały wątek

Cytat:Z przyjemnoscia mozna poczytac sugestie na temat zalozenia spolki w UK z mniejszym kapitalem zakladowym.

Pojawia sie jednak pytania - spolka musi miec siedzibe - czyli dochodza kolejne koszty wynajecia biura/siedziby czy sie myle?


Pewnie siedziba może być w domu, albo wynajmowanym lokalu mieszkalnym. Kilka lat temu sprawdzałem ltd. z Londynu i wtedy okazało się, ....... że spółka ma 125 funtów kapitału, a cała nadwyżka to zatrzymany zysk z lat ubiegłych, który w każdej chwili można podzielić uchwałą wspólników. Ltd. z Londynu nie mogła uzyskać zbyt wysokich rekomendacji.
Data: Wt, 28 sie 2007, 00:21
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Pomysł na biznes
Odpowiedzi: 44
Wyświetleń 21639

Zobacz cały wątek

Witam

zgodnie z informacją z info TPSA 9393 miedzy 15 stycznia a 15 luty można bez zadnych konsekwencji finansowych rozwiązać umowe na usługę NEOSTRADA. Jedyny mankament to taki ze: nie bedzie mozna juz nigdy W DANYM LOKALU MIESZKALNYM podłączyć neostrady.

W tym momerncie mam neo 512 - i w wersji testowej CZAJENa. Niestety Czajen sie już po 2 dniach "się posypał" W sobątę i w niedzielę praktycznie NIE BYŁO MOŻLIWE korzystanie z netu. 90% pingów zerwanych. Choć w pierwszym dniu byłem mile zaskoczony szybkością łącza.
Niestety - do pracy konieczne było "przejście" na neostrade. Jednak neo od wrzesnia 2006 - ani razu mnie nie zawiodła. Tylko te prędkości troszkę za ubogie. A o zwiększeniu do 1024 przed rozwiązanie umowy nie mam mowy.

Może faktycznie DIALOG berdzie najlepszym rozwiązaniem?
Data: N, 7 sty 07, 12:38
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Internet i komputery
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń 2084

Zobacz cały wątek

Trudno jednoznacznie powiedzieć co lepiej zrobić. Generalnie za zadłużenie odpowiedzialne są także dorosłe osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym. Zameldowanie a zamieszkiwanie, to dwie różne rzeczy, stąd jest cień szansy na dowodzenie, że Pani nie mieszka w tym mieszkaniu i nie odpowiada za długi. Wszystko jednak należy do sądu, który ocenia sprawę. W postępowaniu nakazowym sąd wydaje nakaz na podstawie dokumentów, więc dla niego jak Pani jest zameldowana tzn. że mieszka. Osobiscie składał bym sprzeciw, ale jest jedno ale - trzeba będzie go opłacić. Opłata wynosi 3/4 wartości przedmiotu sporu (długu). Może oczywiście Pani wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych, ale tu także sąd bedzie miał decydujące zdanie.
Data: 16 lis 2008 22:29
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 59

Zobacz cały wątek

Tak mnie coś natchnęło dzisiaj i zapytam o coś takiego.

Otóż zakładamy, że mam na siebie JDG. Mam żonę, która nigdzie nie pracuje. I teraz ja chcę ją zatrudnić u mnie, a siedziba firmy jest w lokalu mieszkalnym (umowa użyczenia, nie mam praw własności do lokalu).

Jak jest z zatrudnieniem żony bądź męża w takich warunkach? Działalność związana z handlem internetowym. Jakie składki muszę opłacać i w jakiej wysokości od mojej żony? Jakie przepis odnośnie zatrudnienia pracownika musze spełnić?
Data: Pn, 3 mar 2008, 21:16
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Firma
Odpowiedzi: 11
Wyświetleń 1346

Zobacz cały wątek

Witam mam problem odnośnie współwłasności mam nadzieje ze przedstawię ten problem jasno

Jesteśmy współwłaścicielami ( 4 osoby) kamienicy a dokładnie połowy. 1/2 kamienicy otrzymaliśmy w spadku po rodzicach (mamy stwierdzenie nabycia spadku jesteśmy wpisani do ksiąg wieczystych ). Z drugiej połowy jest stwierdzenie nabycia spadku po pani x ale w sprawie są niejasności nie zgadają sie daty urodzeń więc sąd postanowił ustanowić kuratora spadku. razem rodzeństwem złożyliśmy uchwalę do sądu o oddanie podziału do korzystania. sąd narazie nie ustosunkował się do tego. w między czasie poprzedni kurator spadku został odwołany i jest wyznaczany nowy.

teraz mam pytanie czy ten nowy kurator może jakieś roszczenia do nas wystosować bo zajmujemy 60 m2 więcej i czy może podważyć nasza uchwałę w sądzie że on z takim podziałem się nie zgadza. czy można podzielić naszą polówkę czyli 1/2 kamienicy aby są dokonał podziału fizycznego i czy kurator może sie temu sprzeciwić.

Kolejna sprawa dotyczy sytuacji opłat (na fundusz remontowy) za metr2. poprzedni kurator naliczył mi stawkę za lokal użytkowy 18 zł za m2 a za lokal mieszkalny 8 zł za m2. w jednym lokalu mieszkalnym jest zarejestrowana działalność gospodarcza jaką on powinien płacić stawkę i fakt ze lokal użytkowy jest na parterze ma znaczenie gdyż lokal mieszkalny w którym jest założona działalność gospodarcza jest na 4 pietrze

proszę o odpowiedz bo zaczyna się robić nie miła atmosfera miedzy nami
Data: 2009-02-09, 15:17
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo cywilne
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 127

Zobacz cały wątek

Cytat:
1) uczestnika procesu budowlanego, w wyniku którego wybudowano
ten budynek, lokal mieszkalny lub te czesc budynku stanowiaca
samodzielna całosc techniczno-uzytkowa, lub
2) wykonawce robót budowlanych wykonywanych w tym budynku,
lokalu mieszkalnym lub w tej czesci budynku stanowiacej
samodzielna całosc techniczno-uzytkowa, lub
3) własciciela lub zarzadce tego budynku, lokalu mieszkalnego lub tej
czesci budynku stanowiacej samodzielna całosc techniczno-uzytkowa, lub
4) osobe, której przysługuje spółdzielcze własnosciowe prawo do tego
lokalu, lub
5) zwiazana umowami cywilnoprawnymi z osobami wymienionymi w pkt
1-4, w sposób, który podwazałby obiektywnosc i rzetelnosc
sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej tego
budynku, lokalu mieszkalnego lub tej czesci budynku stanowiacej
samodzielna całosc techniczno-uzytkowa lub miec powiazan
kapitałowych z tymi osobami.pzdr
Data: 4 Luty 2009, 08:14
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zagadnienia prawne
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń 778

Zobacz cały wątek

Cytat: Nie wiem, czy nie przegapiłem jakiegoś postu, bo mam taki dylemat.

W projekcie - adaptacja typówki - 'dorobiono' piwnicę, ale nie określono temperatury.
Czy to znaczy, że miała być nieogrzewana? Jednak inwestor zainstalował grzejniki i ogrzewa całą piwnicę.

Do obliczeń przyjmuję tak jak jest w rzeczywistości, czyli ogrzewana piwnica.
Tylko jaką przyjąć temperaturę obliczeniową dla ogrzewanej piwnicy?
Metodologia (pkt. 3.2.2, wzór 1.13, str. 29) dla mamy opis: temperatura wewnetrzna dla okresu ogrzewania w budynku lub lokalu mieszkalnym przyjmowana zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych
W WT w §134 mamy tabelę z temperaturami obliczeniowymi. Jaką przyjąć temperaturę dla takiej piwnicy?
Rozumiem, że po to powołują się na WT, żeby obliczenia zapotrzebowania na energię były obiektywne (nie bierzemy 24st., bo właściciel lubi mieć ciepło w piwnicy).W jakim celu jest ogrzewana ta piwnica.....bo jeżeli ktoś tam mieszka to nie ma problemu. Opierasz się na rzeczywistych warunkach czyli przeprowadzasz obliczenia dla niej również.
Tu powinieneś coś znaleźć PN-82/B-02402....
Data: 3 Luty 2009, 14:59
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Metodologia
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 265

Zobacz cały wątek

Cytat: 60 zl za prad przy kuchni gazowej??? niemozliwe!!!
my placilismy 35 zl miesiecznie, a zuzycie wody na 3 osoby - dziecko ma 3 lata i jak odkreci wode do mycia rak to nie oszczedza - ok. 4 cieplej i 6 zimnej - to sie mniej wiecej zgadza.
Mysle, ze calkowite koszty przy 50 m kw mieszkania nie powinny przekroczyc 300 zl - lacznie z pradem - ale to juz zalezy ile sie bedzie gotowac


O widzisz, właśnie o takie informacje mi chodzi. Nasza rodzinka to ja, moja żonka i mała córeczka, więc już mniej więcej oszacowałem zużycie wody. Z tym prądem, to jeszcze nie wiem, bo 'gazówka' prądowa to raczej duży zużywacz energii elektrycznej Moznaby przyjąć do 100zł za prąd miesięcznie chyba, czy tak?

No i pozostał problem Centralnego Ogrzewania, nikt narazie nie wie jak to będzie rozliczane, ale znalazłem w umowie przedwstępnej (analizuję takową przed ostateczną decyzją) taki zapis:
IV. Zlecenie administrowania. § 9. pkt 5.
"Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w pierwszym sezonie grzewczym tj. październik 2005r.-kwiecień 2006r. rozliczania zużycia ciepła w lokalu mieszkalnym ryczałtem w odniesieniu do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego."

Także w pierwszym sezonie, czyli już za miesiąc chyba - ile każą zapłacić, to tyle trzeba będzie zapłacic...

Pozdrawiam!
Data: Wto Wrz 27, 2005 10:44
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wspólnota, opłaty, zarząd, administrator
Odpowiedzi: 15
Wyświetleń 5854

Zobacz cały wątek

Cytat:
Faktycznie działałoby to gdyby obudowa urządzenia nie była połączona z PEN .


Odpuść sobie kolego po pierwsze . bo jest to niepoważne.
Po drugie, połączenie obudowy z PEN nie wyklucza ,ani nie wpływa w żaden sposobna działanie RCD w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

RCD nie będzie działał tylko w jednym przypadku: jeżeli obudowa będzie lokalnie uziemiona. RCD po prostu nie załączy.
Kolego "Geniek" ! Narysuj e sobie schemat ideowy, i przeanalizuj sytuacje.
To przecież banalne. RCD to nie jest czarna magia z książki o czarodzieju.

To co ja pisze o RCD w TN-c ,nie oznacza ,ze dokładnie we wszystkich 100% obiektach RCD załączy. Ale w 50% obiektów napewno da się zastosować.
I to bez problemu, mam dużo doświadczeń w tym zakresie. A z tym parnikiem to najprostsza sprawa.
Działa niezawodnie przez długie lata.
I to jeszcze lepiej niż w TN-S, gdzie są przypadkowe zrzuty.
A przy zastosowaniu RCD 10mA w TN-C w lokalu mieszkalnym nie ma żadnych przypadkowych zrzutów.
Dlaczego ? Bo w tej aplikacji, RCD dziala tylko jako ochrona przed dotykiem bezpośrednim. A w sieci TN-S I TN-C-S dziala dodatkowo jako ochrona przed dotykiem pośrednim - stad te nieuzasadnione zrzuty.
Cerberus
Data: 19-08-08, 11:19
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Błędy w zawodzie elektromonterów.
Odpowiedzi: 84
Wyświetleń 8482

Zobacz cały wątek

Jak rynek ocenia to co mówią elektrycy ?
O pomiarach mówią tylko elektrycy. Rynek uwaza, że to „skręcenie” zawodowe.

Jakie naprawdę jest zagrożenie porażeniem w lokalu mieszkalnym ?
Ile mamy wypadków śmiertelnych rocznie ,spowodowanych złym stanem instalacji ?
Złym stanem instalacji, nie frywolnością użytkownika ?

Jak wygląda sprawa zagrożenia - w oczach klienta nie ma żadnego zagrożenia.
Standardem jest , że wymianę instalacji i modernizacje robią sami klienci, i uważają, że wystarczy do tego wkrętak. Mnóstwo jest takich sytuacji na forum, można powiedzieć, że są nagminne.
A ludzie z forum ochoczo pouczają fryzjerów jak zrobić modernizację elektryki.Także w markecie dostaniesz informacje , że zrobisz to sam, bez elektryka.

Jak jest praktyka = taka instalacja wykonana przez fryzjera nie zabija. Prąd nie kopie.
Wiec życie codzienne zaprzecza twierdzeniom elektryków.
A nieszczęśliwe wypadki będą zawsze. I nie przeszkodzą temu pomiary.
Cerberus
Data: 28-12-08, 11:23
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Pomiary w elektroenergetyce.
Odpowiedzi: 68
Wyświetleń 3517

Zobacz cały wątek

Pozdrawiam !
Kolego Kerad Z reguły w lpkalach robię co innego - nie czysta elektrykę. Poniewaz jestem uczulony na punkcie RCD, zadaje pytane, czy wiedza,że mają RCD,
i czy wiedza,że powinni wykonywać TEST.
Jzeli 99% nie ma o tym pojecia, to uogólnienie JEST UZASADNIONE.
Uogólnienie to statystyka.

Dzis mam trochę inne zdanie na temat RCD niż kiedyś. RCD powinno być BEZWZGLĘDNIE
testowane przy polaczeniach wyrownawczych w łazience.
Połączenia wyrownawcze wprowadzają szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika. Taka jest opinia dr Musiała.

W normalnej sytuacji przy I klasie wystarcza dwa stopnie zanezpieczenia, czyli
izolacja robocza + PE.Dochodzi jeszcze rezystancja podloża na którym stoimy= dielektrykk
Przy braku wyrównawczych RCD nie jest zupelnie konieczne. Stojąc na podlodze i dotykając mokra ręka fazy nie wyzwolisz RCD.
Napisz, w jakim przypadku w lokalu mieszkalnym RCD zadziała przy porażeniu ?
Ciekaw jestem twojej opinii.
Cerberus
Data: 06-01-08, 08:51
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Poważne zagadki dla elektromonterów.
Odpowiedzi: 43
Wyświetleń 16120

Zobacz cały wątek

jak nie mieszka w tym mieszkaniu to matka Twojej dziewczyny winna zlożyc wniosek o wymeldowanie. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa (na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego) w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).
Na tej podstawie matka Twojej dziewczyny może złożyć wniosek o wymeldowanie tej osoby, jeżeli jej pobyt poza miejscem zameldowania trwa dłużej niż 3 miesiące, wskazując za podstawę, że osoba ta nie dopełniła ciążącego obowiązku meldunkowego.
Data: 18 lis 2008 07:30
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zameldowanie
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 130

Zobacz cały wątek

Należy odróżnić zameldowanie od prawa do mieszkania w mieszkaniu. Meldunek jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej osoby. Meldunek nie ma natomiast nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Zasadniczo obowiązek meldunkowy spoczywa na osobie, która przebywa na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego w lokalu mieszkalnym. Na podstawie art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy, właściciel nieruchomości potwierdza jedynie fakt pobytu osoby, na której ciąży obowiązek meldunkowy. Dopiero w przypadku, gdy osoba przebywająca w lokalu mieszkalnym nie dopełni obowiązku meldunkowego, obowiązek ten przechodzi na właściciela nieruchomości art. 29 ust. 2 cytowanej ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy, przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

W przypadku współwłasności wymagana jednak będzie zgoda współwłaścicileli na zameldowanie. Można uznać, że zameldowanie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, wówczas dla takiej czynności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli.
Data: 13 lis 2008 09:20
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zameldowanie
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 119

Zobacz cały wątek

Cytat: 2. Struktura kwatery powinna obejmować: 1) dla żołnierza samotnego – jeden pokój z kuchnią lub aneksem kuchennym;

Cytat: 3. W przypadku braku możliwości zrealizowania wniosku żołnierza zawodowego o wydanie decyzji o prawie do zakwaterowania w kwaterze lub lokalu mieszkalnym, dyrektor oddziału regionalnego Agencji, stosownie do wyboru dokonanego przez żołnierza, wydaje skierowanie do zamieszkania w internacie albo kwaterze internatowej albo wydaje decyzję w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego.

A wiec jeśli WAM nie będzie dysponował kwaterą (lokalem) adekwatną dla norm przewidzianych dla Twojej rodziny i nie pozyska lokalu mieszkalnego na rynku cywilnym (zobacz art.23 ust.3c) realizuje ww zapis wg. Twojego wyboru.
Pozdrawiam
Waldit
P.S Na Twoje pierwsze pytanie odpowiedź jest jasna, po to by motywować żołnierzy do starania się o przejście do służby stałej..
Na Twoje drugie pytanie nie chcę wypowiadać się autorytatywnie ale wydaje mi się że chodzi o okres służby na tym samym stanowisku ( nawet przez kilka kadencji), "chyba, że zmianie ulegną jego uprawnienia do zakwaterowania. "
W.T.
Data: Sob 17 Sty, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Codzienna służba
Odpowiedzi: 190
Wyświetleń 26692

Zobacz cały wątek

Zakwaterowanie w interacie dla kawalerów jest płatne to fakt.

Co do samej możliwości.

Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP

Art. 51. 1. Zakwaterowanie tymczasowe w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny, przysługuje:
1) żołnierzowi służby stałej;
2) żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej;
3) żołnierzowi odbywającemu okresową służbę wojskową;
4) pracownikowi zatrudnionemu w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej zamieszkałemu w miejscowości innej niż miejscowość, w której jest zatrudniony i niebędącej miejscowością pobliską, pod warunkiem zabezpieczenia potrzeb żołnierzy, o których mowa w pkt 1-3.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, lub jej małżonek, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo pracownik jest zatrudniony, lub w miejscowości pobliskiej albo żołnierz służby stałej zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości korzystając z uprawnień, o których mowa w art. 87.

Ponieważ lokal zamieszkujesz możesz mieć problem. Zadzwoń do WAM.
Data: Pią 06 Lut, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Kwaterunek
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 202

Zobacz cały wątek

Cytat:dla tych ktorzy twierdza ze internet za 50 zl jest za drogi (...)

Bo to jest drogo, porównując do standardów i cen zachodnich (abstrahując już od różnicy poziomu stopy życiowej) lub nawet do tego co jest oferowane w większych miastach, to przy takich łączach to jest to sporo. Ale to co pokazali ćwoki z tepsy to przechodzi ludzkie pojęcie! Przed nowym rokiem dzwonili do mnie i oferowali przedłużenie umowy na rok za 75 zł za łącze 1 Mbit, a teraz patrze w ten nowy cennik i przecieram oczy ze zdumienia! Teraz wołają 228 zł!!!! przecież to jest rozbój w biały dzień. Jakbym przedłużył z nimi tą umowę i tak bym musiał ją zerwać bo przecież ten cennik zacznie obowiązywać od 15 lutego każdego abonenta. Zupełnie nie rozumiem polityki tej firmy. No nic trzeba będzie zacząć interesować się innymi dostawcami i c**j w d**pę burakom z tepsy! I jeszcze to: "nie bedzie mozna juz nigdy W DANYM LOKALU MIESZKALNYM podłączyć neostrady." - będą mnie k**wa szantażować!
Ciekawe jak to jest z tymi dialnetami i innymi dostawcami neta i telefonu...jest cokolwiek oprócz tepsy dostępne w tym miasteczku? Orientuje się ktoś?
Data: Pn, 8 sty 07, 11:45
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Internet i komputery
Odpowiedzi: 16
Wyświetleń 2084

Zobacz cały wątek

Treść pisma, które wysłałem dzisiaj do DB:

Wrocław, dn. 1 lutego 2007 r.

PBO DACH BUD Sp. z o.o.
ul. Komandorska 53H
53-342 Wrocław

do wiadomości:
LOCATOR Sp. z o.o.
ul. Balonowa 39/9
54-130 Wrocław

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragnę poinformować, iż zgodnie z zasadami bezpiecznego wykańczania i użytkowania mieszkania, które otrzymaliśmy od Zarządu Spółki w momencie odbioru technicznego mieszkania (w naszym przypadku - 9 października 2006 r.) właściciele mieszkań nie mają obowiązku regulacji okien po każdej porze roku.

Niestety, pracownicy firmy Standesk, którzy już dwukrotnie byli w posiadanym przeze mnie lokalu mieszkalnym oraz ich szef, w rozmowie telefonicznej z dnia 31 stycznia 2007 r. (zapis głosowy rozmowy - do udostępnienia na żądanie) twierdzą, że zamontowane w naszych mieszkaniach okna należy regulować po każdej porze roku. Pracownicy firmy Standesk podczas pierwszej interwencji w mieszkaniu poradzili, "abym zaopatrzył się w klucz imbus nr 4" i samodzielnie po zimie, wiośnie, lecie i jesieni regulował okna lub wykonają to na nasze zlecenie za odpłatnością.

W związku z faktem, iż właściciele mieszkań nie zostali poinformowani przez Państwa firmę o konieczności regulacji okien po każdej porze roku, uznajemy, iż przez cały okres gwarancji regulacji dokonuje bezpłatnie firma Standesk i należy traktować jako pracę naprawczą, zgodnie z pkt. 6 zasad bezpiecznego wykańczania i użytkowania mieszkania.

Ponadto proszę o odpowiedź, dlaczego w mieszkaniach zostały zamontowane okna, które należy regulować 4 razy do roku. Czyżby dzisiejsza technologia ich wytwarzania (mam na myśli okna plastikowe) poszła do tyłu w stosunku do tych, które były montowane w wielu budynkach 15 lat temu i od tego nie wymagały żadnej regulacji?

Z należnym szacunkiem,

Marek Francuz
Data: 2007-02-01, 19:34
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Budynki,mieszkania,miejsca parkingowe
Odpowiedzi: 47
Wyświetleń 4125

Zobacz cały wątek

Taka oto sytuacja w lokalu mieszkalnym dokonano wymiany instalacji ogrzewania co na nowe gazowe. I tutaj kilka ciekawostek jak to działa w praktyce Wspólnota wymyśliła sobie że odejdzie utnie hydrze łeb ( firma ...Test... to nie nazwa firmy tylko wymyślona niby firma za zbieżność nazw nie ponoszę odpowiedzialnności) złodziej jakich niemało. I oczywiście zrobiła ten krok zamontowano nowe piece sprawa dla właścicieli mieszkań jest prosta, każdy z właścicieli płaci powiększony fundusz remontowy za swój piecyk i już. Tylko jak to się ma do mnie biednego nie właściciela który taki fundusz remontowy również uiszcza na poczet spłaty kredytu zaciągniętego przez wspólnotę mieszkaniową. Tego nie rozumiem bo w ustawie o zakwaterowaniu pisze jak byk co lokal powinien posiadać i już. Czynsz przy firmie przed instalacją 580 zł
Czynsz po instalacji Pieca 420 + zużyte paliwo gazowe najmniej 120 zł = 540 w zimie przy -10 stopni (450 zł)
Generalnie zaje....... fajna oszczędność
Data: Czw 08 Sty, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Kwaterunek
Odpowiedzi: 15
Wyświetleń 403

Zobacz cały wątek

Każdy z Was ma rację.Sprzedać lokal mieszkalny z zameldowanym szwagrem i jego potomstwem też można.A straty wentylacji liczone od ilości przebywających osób w danym lokalu w ogólnym bilansie można zredukować zyskami od przebywających osób w lokalu mieszkalnym na jedno wychodzi w ogólnym bilansie są to małe różnice czy policzymy 70+50+np.garderoba 15 czy 10 ×20 i tak wystąpi znikomy błąd-pozdrawiam
Data: 9 Grudzień 2008, 22:37
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Obliczanie strat na wentylację
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 712

Zobacz cały wątek

Cytat:

Po pierwsze, wymagane jest aby osoba składająca wniosek posiadała tytuł prawny do zamieszkiwania w danym lokalu mieszkalnym (art. 56 ustawy).
Po drugie, lokal musi być przeznaczony do sprzedaży w danym roku, jako lokal nieprzydatny dla wojska (art. 57 ust. 2 ustawy w zw. z art. 23 ust. 4 ustawy, zgodnie z którymi Dyrektor oddziału regionalnego Agencji ustala roczny plan sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie - sporządzonych przez dyrektorów oddziałów regionalnych i zatwierdzonych przez Prezesa Agencji w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej - wykazów kwater, które stały się zbędne na zakwaterowanie żołnierzy służby stałej). Potwierdzono to w § 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego, który stanowi iż „Dyrektor Zarządu, w terminie do dnia 30 września każdego roku, sporządza i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wykaz lokali mieszkalnych, które stały się zbędne na zakwaterowanie osób, o których mowa w art. 84a ust. 3 ustawy, zwany dalej wykazem zbędnych lokali mieszkalnych".

O tym że lokal został zamieszczony w rocznym planie sprzedaży Dyrektor oddziału WAM zawiadamia pisemnie osobę uprawnioną zajmującą przedmiotowy lokal mieszkalny (§ 3 rozporządzenia MON z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową, Dz.U.2005.4.21). Po otrzymaniu zawiadomienia – stosownie do § 4 w/w rozporządzenia - osoba uprawiona może złożyć wniosek o nabycie lokalu (wzór wniosku stanowi załącznik do w/w rozporządzenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do pomniejszeń oraz dowód wpłaty zryczałtowanych kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, przypadających na zbywany lokal. Wniosek uprawnionego skutkuje wszczęciem procedury technicznej obsługi sporządzenia umowy (zwłaszcza protokółu uzgodnień).
W związku z powyższym nasuwa się pytanie czy takie plany sprzedaży na 2009r. powstały w OR WAM, czy zostały zatwierdzone, a jeśli tak czy są dostępne do publicznej wiadomości i czy ktoś z szanownych kolegów otrzymał stosownie zawiadomienie o możliwości nabycia lokalu?

Pozdrawiam serdecznie
Data: Pią 13 Lut, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Kwaterunek
Odpowiedzi: 257
Wyświetleń 44077

Zobacz cały wątek

Cytat:
Połączenia wyrownawcze wprowadzają szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika. Taka jest opinia dr Musiała.

Cytat: Przy braku wyrównawczych RCD nie jest zupelnie konieczne. Stojąc na podlodze i dotykając mokra ręka fazy nie wyzwolisz RCD.
Napisz, w jakim przypadku w lokalu mieszkalnym RCD zadziała przy porażeniu ?Normalne herezje... szkoda, że kiedyś inkwizycję zlikwidowano...
Data: 06-01-08, 14:07
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Poważne zagadki dla elektromonterów.
Odpowiedzi: 43
Wyświetleń 16120

Zobacz cały wątek

Kolego coś nie tak na poczatku rozumowania jest zasada w metodologii przyjmuje się zawsze wartosci wyższe np:masz lokal mieszkalny w którym przebywa 10 osób z jedną kuchnią i łazienką z w.c. to jak liczyć straty dla wentylacji naturalnej przyjąć wymianę 70+50=120 czy 10×20=200 kubatura innych pomieszczen nie ma w tym żadnego znaczenia strumień powietrza powinien mieć kierunek do kuchnia,łazienka/w każdym lokalu mieszkalnym jest wymiana i do obliczen należy przyjąć 200 + współczynniki
Data: 7 Grudzień 2008, 23:22
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Obliczanie strat na wentylację
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 712

Zobacz cały wątek

Cytat: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 grudnia 2004 r.
w sprawie uprawnień i obowiązków dowódców jednostek wojskowych w zakresie składania wniosków o przyznanie prawa do zamieszkania w lokalu mieszkalnym

.......

§ 3. 1. Dowódca jednostki wojskowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji lub rozkazu o wyznaczeniu żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w tej jednostce, składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym na czas pełnienia obowiązków na tym stanowisku, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

.......

Załącznik nr 1

WNIOSEK
o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej*

.......

* Niepotrzebne skreślić.Wojskowa Agencja Mieszkaniowa interpretuje te zarządzenie w ten sposób, że dowódca jednostki wojskowej składając wniosek do Oddziału Regionalnego WAM, niezależnie od sposobu wypełnienia dokumentu zawsze wnioskuje o wydanie decyzji o zakwaterowaniu w lokalu mieszkalnym. Dowódca zgodnie z załączonym do rozporządzenia wzorem wniosku, wybierając może wykreślić lokal mieszkalny i zastępczy pozostawiając kwaterę internetową. Mimo tego, że dowódca wnioskuje o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w kwaterze internetowej, WAM wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zakwaterowanie w lokalu mieszkalnym tłumacząc to tym, że pomimo tego, iż wzór wniosku dopuszcza wnioskowanie o inny sposób realizacji prawa do zakwaterowania niż przydzielenie mieszkania to § 3. 1. rozporządzenia mówi o tym ze dowódca ma złożyć wniosek o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym. Czy powyższa interpretacja rozporządzenia dokonana przez WAM jest zgodna z prawem? Czy w tej sytuacji nie ma znaczenia o co dokładnie wnioskuje dowódca jednostki wojskowej?

Poprawiłem tytuł by lepiej odzwierciedlał treść postu Najlepiej jest jeżeli sformułujesz taki tytuł, by można było zorientować się o co w poście chodzi. (Ułatwia to innym znalezienie informacji). Tytuł ,,Interpretacja rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej" znaczy wszystko i nic.

Którego? Czego dotyczy ... itd P_E

Witam ponownie,

Czy mogę liczyć na odpowiedź?
Jeśli nie, prosiłbym o poradę, do kogo mógłbym się zwrócić w wyżej wymienionej sprawie.

Pozdrawiam
Data: Nie 16 Lis, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Porady EPRAWNICY.PL
Wyświetleń 151

Zobacz cały wątek

Mam taką wątpliwość dotyczącą projektu budowlanego rozbudowy antresoli w lokalu mieszkalnym w budynku jednorodzinnym.
Rozbudowa polega na powiększeniu antresoli o istniejącą część mieszkalną ( poprzez wyburzenie ściany działowej) i wstawieniu okna dachowego.
Nie ma zamiany sposobu użytkowania
Czy należy wykonac charakterystykę energetyczną do projektu?
Data: 2 Luty 2009, 18:53
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zagadnienia prawne
Odpowiedzi: 39
Wyświetleń 3154

Zobacz cały wątek

Cytat: Art. 21. 1. Żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w miejscowości dalszej niż pobliska wraz z członkami rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3.
2. Prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego realizowane jest na jego wniosek w jednej z następujących form:
1) przydziału kwatery albo lokalu mieszkalnego;
2) przydziału miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
3) wypłaty świadczenia mieszkaniowego.
3. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej przysługuje prawo wyboru formy zakwaterowania, o której mowa w ust. 2.

Cytat: 24) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Na wniosek żołnierza zawodowego, poświadczony przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową, dyrektor oddziału regionalnego Agencji właściwy dla garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę wojskową, wydaje decyzję o prawie do zakwaterowania w kwaterze albo lokalu mieszkalnym, na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w miejscowości dalszej niż pobliska.

Twoje pytanie konsultowałem przed chwilą telefonicznie z prawnikiem Konwentu (współuczestniczącym wraz z X-Manem w konferencjach uzgodnieniowych projektu Ustawy). Potwierdził moją wiedzę. Nie tylko nie ma żadnych zapisów dotyczących okresu wyboru ale co więcej i o co bardzo się staraliśmy się zabiegać - w projekcie nie ma żadnych negatywnych zapisów, które zabraniałyby żołnierzowi służby stałej zrezygnować z zajmowanej kwatery ( np. w związku z zakupem mieszkania na rynku cywilnym), zdać kwaterę (lub lokal mieszkalny) i wystąpić o świadczenie mieszkaniowe ( wspomagające np. spłatę kredytu).
Pozdrawiam
Waldit
Data: Sob 17 Sty, 2009
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Codzienna służba
Odpowiedzi: 190
Wyświetleń 26692

Zobacz cały wątek

Bez Barier - Ulgi w TP SA Telekomunikacja Polska

Udziela następujących rabatów w opłatach za usługi telekomunikacyjne, osobom niepełnosprawnym:

• za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP - rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej, wynikającej z obowiązującego cennika usług,

• w abonamencie telefonicznym - rabat w wysokości 50% opłaty podstawowej: planu TP tanie wieczory i weekendy, planu TP socjalnego, TP standardowego, planu sekundowego TP dom (dwa ostatnie plany nie są już oferowane nowym klientom), wynikającej z obowiązującego cennika usług.

Rabatów udziela się na podstawie orzeczeń powiatowego lub wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Do rabatów mają prawo tylko niektóre grupy osób niepełnosprawnych:

• w przypadku choroby narządu wzroku - z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O - choroby narządu wzroku,

• w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

• w przypadku zastosowania przez zespół orzekający w orzeczeniu więcej niż jednego symbolu przyczyny niepełnosprawności:
- z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 04-O - choroby narządu wzroku,
- z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu.

Rabaty udzielane są osobom niepełnosprawnym, które ukończyły 16 rok życia.

Rabatów udziela się także osobom niepełnosprawnym, które nabyły prawa do ulg na podstawie:

• przepisów rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, jeżeli stopień niepełnosprawności orzeczony został na okres stały; w przypadku okresowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności udziela się rabatów na czas w nich określony.

Rabat może otrzymać albo osoba niepełnosprawna uprawniona do uzyskania rabatu albo jej prawny opiekun w razie stałego lub czasowego zamieszkiwania opiekuna prawnego razem z osobą niepełnosprawną. Pod pojęciem stałego lub czasowego zamieszkiwania, rozumie się stałe lub czasowe zameldowanie niepełnosprawnego i opiekuna prawnego w tym samym lokalu mieszkalnym lub budynku.
Data: Nie Gru 17, 2006 22:41
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Ulgi
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 850

Zobacz cały wątek

Maxell i jeszcze mi napisz że jak przyjdziesz na kontrole PPOŻ do takiego lokalu mieszkalnego i zobaczysz wędzarke własnej konstrukcji zbudowaną z kozy do opalania + stara lodówka bez wymaganych zezwoleń dopuszczających do użytkowania w lokalu mieszkalnym itp itd to podbijesz papier że wszystko jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po prostu nie wierze w to co piszesz a zwłaszcza jako strażak.
Data: Czw Lis 30, 2006 9:12 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Dla początkujących
Odpowiedzi: 86
Wyświetleń 25324

Zobacz cały wątek

Witam potencjalnych sąsiadów!

jestem po podpisaniu umowy z deweloperem - termin oddania inwestycji to koniec marca 2008, czyli przesunięty o 3 miesiące w stosunku do tego co było w umowie rezerwacyjnej - kiepsko, ale cóż robić - negocjować tego się nie da :>

Co do VATu to inwestor nie bardzo chce coś zmieniać w umowie - zresztą nie dziwię się. Myślę jednak iż gdyby VAT wzrósł do będzie możliwa negocjacja harmonogramu tak aby jaknajwięcej (całości chyba nie da rady) wpłacić jeszcze w 2007. Ja osobiście nieco zmieniłem harmonogram i przeszło to bez problemu.

Mam nadzieję jednak że 7%-owy VAT zostanie, choć przyznaję iż brak od dłuższego czasu działań w kierunku jego utrzymania jest bardzo irytujący. Dla przypomnienia - pod koniec lutego 2006 powstała definicja budownictwa społecznego na który ma zostać utrzymana 7%-owa stawka VAT.
Wg projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przez budownictwo społeczne rozumie się lokale mieszkalne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub budynki mieszkalne jednorodzinne, wraz z infrastrukturą związaną z budownictwem społecznym, z wyłączeniem:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w obiektach
budownictwa mieszkaniowego, których powierzchnia użytkowa przekracza 350 m. kw.,
2) lokali mieszkalnych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 350 m. kw., spełniających łącznie co najmniej 2 z niżej wymienionych warunków :

a) tarasy i balkony kryte i otwarte w lokalu mieszkalnym mają łączną powierzchnię powyżej 65 m. kw.,
b) w obiekcie budownictwa mieszkaniowego basen kryty stanowi część nieruchomości wspólnej lub przedmiot własności właściciela lokalu,
c) korty tenisowe, baseny odkryte lub inne obiekty sportowe stanowią część nieruchomości wspólnej lub przedmiot własności właściciela lokalu,
d) wartość łączna robót wykończeniowych wraz materiałami stanowi więcej niż 50 % ceny lokalu mieszkalnego.

Z powyższego wynika że Aura Park będzie się łapać na 7%.

Pozdrawiam,
Piotrek
Data: 2006-07-24, 13:17
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Aura Park
Odpowiedzi: 44
Wyświetleń 11191

Zobacz cały wątek

Czy wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym na nowe instalacje, wymaga pozwolenia na budowę?

Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2007 r.

stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

Wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym na nowe instalacje nie wymaga pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 pkt 11 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych. Przepis ten nie ma jednakże zastosowania w niniejszej sprawie, bowiem instalacje w obiekcie budowlanym nie mieszczą się w kategorii sieci. Stosownie do treści art. 3 pkt 1 lit. a ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć między innymi budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Roboty budowlane dotyczące instalacji w budynku wiążą się zatem z samym budynkiem. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Przez remont z kolei należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy Prawo budowlane). Wymiana instalacji mieści się w kategorii remontu, bowiem nie wiąże się z dokonywaniem zmian w tym zakresie, lecz jedynie z odtworzeniem stanu pierwotnego jedynie przy zastosowaniu innych wyrobów. Mieści się to w definicji remontu. Z kolei wymiana instalacji w jednym lokalu stanowi remont części instalacji w części budynku i podpada pod regulację art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. Omawiane roboty budowlane nie wymagają zatem pozwolenia na budowę, lecz jedynie zgłoszenia na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
Data: 09-11-08, 20:50
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
Odpowiedzi: 15
Wyświetleń 1315

Zobacz cały wątek

Zabezpieczenie domu przy pomocy stróża itp. zawsze wiązać się będzie z dużym ryzykiem. W tym wypadku powinniśmy czerpać doświadczenie z Zachodu. Jednym słowem postawmy na dobre ubezpieczenie! W mojej skromnej ocenie PZU DOM jest idealnym rozwiązaniem. W ramach tego ubezpieczenia oprócz standardowej ochrony mienia zgromadzonego w lokalu mieszkalnym/budynku oraz pomieszczeniach poza nim (np: garaż, piwnica), PZU oferuje ochronę z odpowiedzialności cywilnej.
Data: Pon 17 Lis, 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Systemy Inteligentnego Domu
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 1531
Klip dobry...w ogole bardzo lubie ten utwor - jeden z moich faworytow z nowej plyty,zreszta tak samo jak Writing on the Walls...a co ciekawe wlasnie widze duzo podobienstw miedzy tymi dwoma teledyskami- podobna tonacja kolorow, akcja tez w zamknietym pomieszczeniu (lokalu mieszkalnym :P ), glowa Spencera na pierwszym planie czesto etc, ogolnie w podobnym klimacie-oczywiscie moge sie mylic :P Ale caloksztalt-podoba mi sie

Zobacz cały wątek

Cytat: Witam
Znalazłem jakiś projekt techniczny.Też na niego się natknąłem szukając odpowiedzi na moje pytanie. Szukam nie projektów a podstawy prawnej która nakazuje wykonanie projektu na przebudowę instalacji w domku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym.
Data: 03-01-09, 18:19
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje, sieci i urządzenia elektroenergetyczne.
Odpowiedzi: 34
Wyświetleń 1789

Zobacz cały wątek

Witam. Czy można otworzyć firmę produkcyjną w lokalu mieszkalnym? Jeśli w ogóle to czy można w nim zarejestrować działalność jeśli nie jest się właścicielem lecz jest się w nim zameldowanym?
Data: Wt, 15 sty 2008, 01:45
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Firma
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 4302

Zobacz cały wątek

Cytat: Wszystko co tu szanowni forumowicze piszecie jest ok. Długie wywody na temat zasadności kalkulacji wyceny certyfikatu itp.
A czy ktoś przed tym wszystkim zastanowił się skąd będą napływać zlecenia?
Gdzie będzie zakopane to złoto po które mamy wszyscy sięgać?

Proszę sobie wyobrazić taki układ rzeczy:
1) Rynek mieszkań nowych – deweloperka
Zawsze w takich inwestycjach zatrudniony jest sztab projektantów, powstaje projekt, a ci jako że posiadają uprawnienia do projektowania obligatoryjnie mają prawo sporządzać CE. Przecież to dla nich drobnostka wykonać CE skoro to oni zaprojektowali wszystko i to nikt inny jak oni znają specyfikę budowli najlepiej, a możliwość dorobienia paru groszy - idealna. Natrafiająca się okazja jest dla nich kurą znoszącą więcej złotych jaj – nie popuszczą.
2) Rynek nowych domów jednorodzinnych
Większość pojedynczych inwestorów korzysta z gotowych projektów raz zaprojektowanych i wpuszczonych w obrót sprzedaży rynkowej. Jaki będzie to kłopot dla projektanta dorobić do takich projektów certyfikat CE i wyciągnąć parę groszy więcej od inwestora?
3) Rynek wtórny
Potencjalny klient boryka się z ogromnym obciążeniem podczas zakupu nieruchomości, nie będzie zainteresowany dodatkowymi kosztami. Zwłaszcza, że nie jest to obostrzone żadnymi sankcjami prawno-finansowymi. Tak jest zawsze, że jak coś nie musisz to nie zrobisz!
4) Rynek wtórny - mieszkaniówka
Spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty działające wokół blokowisk, osiedli w czasach docieplania bloków musieli korzystać z fachowych obliczeń firm Auditingu Energetycznego. Inwestycje te finansowane są kredytem dlatego istniała taka konieczność. Firmy te już ostrzą zęby na takie kąski. Przecież już mają wszystkie niezbędne dane poszczególnych budynków. CE to formalność, a kasa extra.

Co jeszcze pozostaje?
Gdzie zamierzacie szukać tych pieniędzy o które tak się wszyscy licytują?
Czyżby to była skóra na niedźwiedziu?Jak bys troche poczytal wiedzial bys ze zgodnie z tymi co przedstawilo MI (podkreslam zgodnie z tym co MI podkreslilo bo jaka praktyka bedzie wiemy wszyscy):

3. Osoba sporzadzajaca swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna całosc
techniczno-uytkowa nie moe:
1) byc uczestnikiem procesu budowlanego, w wyniku którego
wybudowano ten budynek, lokal mieszkalny lub ta czesc budynku
stanowiaca samodzielna całosc techniczno-uytkowa, lub
2) byc wykonawca robót budowlanych wykonywanych w tym budynku,
lokalu mieszkalnym lub w tej czesci budynku stanowiacej
samodzielna całosc techniczno-uytkowa, lub
5
3) byc włascicielem lub zarzadca tego budynku, lokalu mieszkalnego
lub tej czesci budynku stanowiacej samodzielna całosc technicznou
ytkowa, lub
4) byc uprawnionym z tytułu spółdzielczego własnosciowego prawa do
tego lokalu, lub
5) miec powiazan kapitałowych lub byc zwiazana umowami
cywilnoprawnymi z osobami wymienionymi w pkt 1-4, w sposób,
który podwaałby obiektywnosc i rzetelnosc sporzadzenia
swiadectwa charakterystyki energetycznej tego budynku, lokalu
mieszkalnego lub tej czesci budynku stanowiacej samodzielna
całosc techniczno-uytkowa.”;
Data: 2008-12-04, 15:33
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Dyskusje ogólne
Odpowiedzi: 57
Wyświetleń 7885

Zobacz cały wątek

Nie rozumiem co to znaczy wspolwlasnosc ulamkowa a co to wspolwlasnosc laczna.Ja kupilam aktem notarialnym udzial wynoszacy 1/2 czesci w lokalu mieszkalnym.
Data: Śr, 27 cze 2007, 14:09
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo
Odpowiedzi: 9
Wyświetleń 1941

Zobacz cały wątek

Elementem "rozdzielającym" instalację wodociągową jest wodomierz w lokalu mieszkalnym, ale dostawca wody woli rozliczać się z zarządcą nieruchomości. I tu ta cała filozofia.
Data: Pią Gru 28, 2007 6:24 pm
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wodociągi
Odpowiedzi: 12
Wyświetleń 532

Zobacz cały wątek

Ad 3. Proponuje najpierw:

Na podstawie dotychczasowych odczytów ciepłomierza i przepływomierza na instalacji gazowej w kotłowni określić jednostkowy koszt wytworzenia 1 GJ ciepła w naszej kotłowni.
Najlepiej wykorzystać odczyty z okresu, kiedy uruchomiona była już instalacja c.o.
Dodam, że obliczony w ten sposób koszt będzie stosunkowo wysoki z uwagi na niekompletne zaludnienie (czyli stosunkowo duży udział strat na instalacji c.w.u. ), oraz na warunki atmosferyczne. Tak obliczoną wartość proponuję przyjąć jako wyjściową do rozliczeń w trwającym właśnie okresie uruchomionej instalacji centralnego ogrzewania. Z całą świadomością, że koszt produkcji 1 GJ będzie niższy, kiedy przyjdą bardzie chłodne dni.

Kiedy już będziemy mieli tak wyliczoną wartość, co nie powinno być kłopotliwe dla Lokatora, wówczas należy obliczyć ilość ciepła potrzebną do podgrzania 1 m3 wody do temp. nastawy urządzeń sterujących w kotłowni. Zapewne jest to 55°C. Dla bezpieczeństwa, proponuję tą wartość zwiększyć o 15-20 % (straty na cyrkulacji).

A następnie:

ROZLICZENIE C.W.U.: Proponuję, jak już wcześniej pisałem, uzależnić to od wielkości mieszkania – ilości pokoi. To może brzmi śmiesznie, ale nie widzę innego sposobu. To jakie to będą wielkości możemy uzgodnić pośród forumowiczów. Wystarczy, że kilka osób poda swoje miesięczne zużycia.
Uzasadnię swój pomysł ilości wody na pokój, bo mi też on brzmi śmiesznie. Wydaje mi się jednak, że przy założeniach opartych o rozkład naturalny i przyjęcie jakichkolwiek zasad statystyki, ilość wody zużytej w lokalu mieszkalnym jest bezpośrednio zależna od ilości mieszkających tam osób. Ilość osób zaś, statystycznie zależy od metrażu – bądź ilości pokoi.
Tyle uzasadnienia a bardziej sensownej alternatywy nie widzę.

Jeżeli chodzi o odczyty, to oczywiście można to robić raz na pół roku, ale w przyszłości. Na początku, przez pierwsze dwa miesiące proponuje aby odczyty były dokonane raz na miesiąc. Pozwoli to na szybkie i w miarę dokładne określenie zapotrzebowania danych lokali na wodę. Wówczas zrezygnujemy z tych „metrażowo - pokojowych” prognoz.

ROZLICZANIE C.O. Proponuję przyjąć propozycję Lokatora 2 zł/m2 ale tylko na okres dwóch miesięcy. Nad samą wysokością (2 zł) proponuje się jednak zastanowić – sam to postaram się bynajmniej teoretycznie obliczyć. Pewien jestem natomiast, że będzie to niższa wartość.

Odczyty ciepłomierzy: Podobnie jak w przypadku ciepłej wody. Z tym że, ustalona w ten sposób wartość ( w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych) trzeba będzie zwiększyć. Pamiętajcie, że tutaj mowa o GJ a nie o zł.

CZĘŚĆ WSPÓLNA: Tutaj proponuje zasięgnąć informacji od Lokatora. Informacji dotyczącej tego typu kosztów w innych wspólnotach. Przecież jako zarządca chyba ma jakieś doświadczenie. W tym temacie nie musimy być aż tak precyzyjni z prognozowanie, bo to są niewielkie kwoty.

Uffff…….ale napłodziłem słów.

Nie pisałem propozycji uchwały, ponieważ nie wiem, czy Lokator może się zgodzić na taką propozycję. No i nie wiem jak z naszymi miłymi forumowiczami.
Data: Sob Lis 12, 2005 22:30
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Wspólnota, opłaty, zarząd, administrator
Odpowiedzi: 133
Wyświetleń 53060

Zobacz cały wątek

Pozdrawiam !
Jeżeli chodzi o twórcę normy, to jest ( może już nie żyje ) to inżynier który brał udzial przy
pracach nad normą dotycząca RCD. Kol. Krystym też go znał. Niektorzy domyślą się , po co do niego poszedłem. Powiedzał, że widział jak się produkuje RCD.
Byłem u niego bardzo dawno w latach 1990-1993. RCD eksploatowałem już w 1986 roku.

W świetle wielu definicji i zaleceń, mechanizm działania systemu zabezpieczenia
przed porażeniem schodzi na dalszy plan, lub nie jest rozpartywany.
Dlatego chciałem kolegom zwrócić uwagę na mechanizmy. PE ogranicza napięcie na obudowie. Norma nie definiuje go jako środka ochrony, jednak PE funkcjonuje.
I w wiekszości przypadków PE, powoduje , że komp lub pralka, nie kopie. Do stwierdzenia tego faktu wystarczy wiedza technika, nie inżyniera nawet bez znajomości Teorii Obwodów.
Tak jak stwierdzil to kolega w innym wątku-podłączył - PE, komp przestal "kopać".
Norma mówi o napięciu niebezpiecznym - nawet "kopniecie" prądem bezpiecznym 10mA jest nie do zaakceptowania. RCD i urzadzenie przetężeniowe nie zadziała. Błedem jest traktowanie PE WYŁĄCZNIE jako środka do zadziałania urzadzenia zabezpieczającego. Przyklad Rpe=1,66koma i O.K. 30V na obudowie też nie jest przyjemne
W lokalu mieszkalnym, zabezpieczenie przetężeniowe ma małe sznse zadziałania, pędzej nadmiarowo-prądowe, które znów w normach nie jest definiowne jako środek ochrony.
Bo nie jest środkiem ochrony, ale funkcjonuje i zapobiega długotrwałemu utrzymywaniu się napięcia niebezpiecznego na obudowie.
Przy prądzie faza obudowa 60A, zabezpieczenie przetężeniowe (S-16)nie zadziała, pomimo przekroczenia bezpiecznego napięcia na obudowie - zadziala po 2-3 sek nadmiarówka.
Nie wpadłym na to, gdyby nie obserwacje w praktyce.

Wracając do awarii - w przepisach jest wspomniane o przeciwporażeniowych zabezpieczenich napięciowych. Przewertowalem internet, nigdzie nie znalalem wzmianki,
byłem ciekaw czy ktoś to produkuje i zaleca.
Dladczego o tym piszę - chodzi o nadzór napięcia ziemia-PEN lub ziemia -PE i rozłaczenie w przupadku awarii. Byłoby kpiną, aby w 21 wieku prąd porazil w przypadku awarii PEN w Z.E. Coś takiego może by się przydało.
Uziom nawet 5 omów nie zneutralizuje fazy na PEN, powstałej w przypadku awarii.
Moje spostrzeżenia moga być o tyle istotne, że nie dotyczą norm, a mechanizmów działania i zagrożeń. Przykład:
Normy w ogóle ni rozpatrują kwestii pogryzienia przewodu zasilającego przez psa.
A utopienie urządzenia II klasy w zaprawie murarskiej, podczas budowy ?
Elektryk powinien rozumieć mechanizmy, a nie stosować normy bez zastanowienia.
Zwłaszcza, że wiele zapisów w normach to "knoty" - jak ten, że Rpe=1,66koma
w przypadku RCD jest O.K.
Wiele jest przepisów jest niejednoznacznych.
Wcale nie dziwię się wątpliwościom kolegi RycholdDM , ktore postawil na forum.
Cerberus
Ok. 2030 lat temu miał miejcse pewien proces, gdzie literę prawa spełniono, a niewinny człowiek został skazany na śmierć. W literaturze przeczytałem, że w pewnym państwie
w którym skazano tego czlowieka, po 2000 latach miała miejsce jego rechabilitacja.
Wielu najtęższych adwokatów na świecie badało aspekty prawne tego nasłynniejszego
na świecie procesu.
Data: 17-10-07, 10:05
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Pomiary w elektroenergetyce.
Odpowiedzi: 63
Wyświetleń 10767

Zobacz cały wątek

Cytat: Wszystko co tu szanowni forumowicze piszecie jest ok. Długie wywody na temat zasadności kalkulacji wyceny certyfikatu itp.
A czy ktoś przed tym wszystkim zastanowił się skąd będą napływać zlecenia?
Gdzie będzie zakopane to złoto po które mamy wszyscy sięgać?

Proszę sobie wyobrazić taki układ rzeczy:
1) Rynek mieszkań nowych – deweloperka
Zawsze w takich inwestycjach zatrudniony jest sztab projektantów, powstaje projekt, a ci jako że posiadają uprawnienia do projektowania obligatoryjnie mają prawo sporządzać CE. Przecież to dla nich drobnostka wykonać CE skoro to oni zaprojektowali wszystko i to nikt inny jak oni znają specyfikę budowli najlepiej, a możliwość dorobienia paru groszy - idealna. Natrafiająca się okazja jest dla nich kurą znoszącą więcej złotych jaj – nie popuszczą.
2) Rynek nowych domów jednorodzinnych
Większość pojedynczych inwestorów korzysta z gotowych projektów raz zaprojektowanych i wpuszczonych w obrót sprzedaży rynkowej. Jaki będzie to kłopot dla projektanta dorobić do takich projektów certyfikat CE i wyciągnąć parę groszy więcej od inwestora?
3) Rynek wtórny
Potencjalny klient boryka się z ogromnym obciążeniem podczas zakupu nieruchomości, nie będzie zainteresowany dodatkowymi kosztami. Zwłaszcza, że nie jest to obostrzone żadnymi sankcjami prawno-finansowymi. Tak jest zawsze, że jak coś nie musisz to nie zrobisz!
4) Rynek wtórny - mieszkaniówka
Spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty działające wokół blokowisk, osiedli w czasach docieplania bloków musieli korzystać z fachowych obliczeń firm Auditingu Energetycznego. Inwestycje te finansowane są kredytem dlatego istniała taka konieczność. Firmy te już ostrzą zęby na takie kąski. Przecież już mają wszystkie niezbędne dane poszczególnych budynków. CE to formalność, a kasa extra.

Co jeszcze pozostaje?
Gdzie zamierzacie szukać tych pieniędzy o które tak się wszyscy licytują?
Czyżby to była skóra na niedźwiedziu?Jak bys troche poczytal wiedzial bys ze zgodnie z tymi co przedstawilo MI (podkreslam zgodnie z tym co MI podkreslilo bo jaka praktyka bedzie wiemy wszyscy):

3. Osoba sporzadzajaca swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna całosc
techniczno-uytkowa nie moe:
1) byc uczestnikiem procesu budowlanego, w wyniku którego
wybudowano ten budynek, lokal mieszkalny lub ta czesc budynku
stanowiaca samodzielna całosc techniczno-uytkowa, lub
2) byc wykonawca robót budowlanych wykonywanych w tym budynku,
lokalu mieszkalnym lub w tej czesci budynku stanowiacej
samodzielna całosc techniczno-uytkowa, lub
5
3) byc włascicielem lub zarzadca tego budynku, lokalu mieszkalnego
lub tej czesci budynku stanowiacej samodzielna całosc technicznou
ytkowa, lub
4) byc uprawnionym z tytułu spółdzielczego własnosciowego prawa do
tego lokalu, lub
5) miec powiazan kapitałowych lub byc zwiazana umowami
cywilnoprawnymi z osobami wymienionymi w pkt 1-4, w sposób,
który podwaałby obiektywnosc i rzetelnosc sporzadzenia
swiadectwa charakterystyki energetycznej tego budynku, lokalu
mieszkalnego lub tej czesci budynku stanowiacej samodzielna
całosc techniczno-uytkowa.”;

Ciekawą informację można znaleźć na stronie

Cytat:
"Czy świadectwo energetyczne może sporządzić uprawniona osoba np.: (projektant) będąc równocześnie projektantem tego budynku? Jakie przepisy regulują tą sprawę?

Obecnie przepisy dopuszczają taką możliwość."
Data: Wczoraj 23:51
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Dyskusje ogólne
Odpowiedzi: 57
Wyświetleń 7885

Zobacz cały wątek

hmm.. jeżeli Ci nie przeszkadza krzyczenie pod balkonem "halo, pod którym nr mieszkania jest Pan od kablówki" i podpisywanie umowy w pomieszczeniu mieszkalnym.. to rzeczywiście czepiam się, bo mi by to przeszkadzało
ale konkretnie chodziło mi czy ktoś zna siedzibę firmy, gdzie można załatwić formalności, bo adres podany wyżej jest adresem (bez nr mieszkania!!!) lokalu mieszkalnego (konkretnie dużej kamienicy), który notabene nawet nie jest w jakikolwiek sposób oznaczony, że to tu jest ta kablówka. A nie zaryzykowałabym dzwonić do każdego z lokatorów i pytać się czy to właśnie Pan od TV, nie chodziłoby nawet o mnie ale o tego biednego mieszkańca, który chyba miałby na pieńku ze współlokatorami po mojej wizycie.
czy to jest czepanie się? ja prosze tylko o informacje ..
Data: Wto Lip 25, 2006 19:48
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Łostowice
Odpowiedzi: 28
Wyświetleń 7882

Zobacz cały wątek

Coś strasznie pomieszałeś. Niezależnie, czy w domku czy w mieszkaniu, jeżeli mamy do czynienia z remontem, to podlega on zgłoszeniu. W przepisach jest wyraźnie mowa o "lokalu mieszkalnym". Gdybyś miał wątpliwości, to wyjaśniam, że dom jednorodzinny jest również lokalem mieszkalnym.

Tu jednak nie mamy do czynienia z remontem, bo Ernest - autor postu wyraźnie zaznaczył, że chodzi mu o zmianę położenia przewodów. I znowu - gdybyś miał wątpliwości, co to jest remont - odsyłam do ustawy Prawo budowlane. Zatem, niezależnie od tego, czy w obrębie lokalu mieszkalnego, czy poza nim - pozwolenie na budowę, a to oznacza konieczność sporządzenia projektu budowlanego w 4 egzemplarzach.

Można rury gazowe zabudować stropem, ale przestrzeń międzystropowa musi być wentylowana. W praktyce nie wiem jak mógłbyś spełnić to wymaganie w odniesieniu do stropu podwieszanego. Raczej jest to nierealne.
Data: Sobota 17:51, 19 Marzec 2005
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje gazowe
Odpowiedzi: 25
Wyświetleń 11741

Zobacz cały wątek

Tak momentem nabycia własności lokalu przez Pani rodziców jest rok 2003. W związku z tym sprzedając lokal w 2007 r. powstał u nich przychód, który podlega opodatkowaniu.
Nie będzie podlegała opodatkowaniu część przychodu wydatkowana w ciągu 2 lat na cele mieszkaniowe. Jednym z " celów mieszkaniowych" jest nabycie udziału w budynku mieszkalnym.
Przychodu ze zbycia udziału w budynku mieszkalnym nie będzie jeżeli zbycie nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpi nabycie przy założeniu, że zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.
Drugą możliwością uchylenia się od podatku od osób fizycznych jest skorzystanie z ulgi meldunkowej. Oznacza to, że przychód ze zbycia udziału rodzicom nie będzie podlegał podatkowi dochodowemu od osób fizycznych jeżeli którekolwiek z państwa będzie zameldowane w domu na pobyt stały przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Data: 2008-11-22, 13:18
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: prawo podatkowe
Odpowiedzi: 8
Wyświetleń 278

Zobacz cały wątek

Cytat: Proszę odpowiedzieć jeszcze raz, choć odpowiedź już padła ale wydaje mi się błędna.
Czy metodą uproszczoną można liczyć lokal mieszkalny?
Moim zdaniem nie, gdyż tytuł w rozporzadzeniu pkt 6 str. 41 mówi o budynku mieszkalnym
Jednocześnie ponizej punkt 6.3 mówi że ...wartosć rocznego zapotrzebowania ciepła do ogrzania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego....

Drugie pytanie jak rozumiecie warunek do zastosowania obliczeń metodą uproszczoną, mówiący o średnim współczynniku przenikania ciepła obudowy budynku (0,8 W/m2K)
Czy to jest to średnia arytmetyczna wszyskich współczynników jakie wyliczę dla przegród obudowy bydynku? Tzn. wystarczy jedno okno zabite dechami lub lepiej blachą o wysokim współczynniku, aby budynek potraktować w sposób uproszczony?

Data: 4 Luty 2009, 08:56
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Obliczanie strat w przegrodach
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 487

Zobacz cały wątek

Cytat: Do czynszu liczy się tylko powierzchnia podstawowa + balkon + komórka.czy jesteś pewnien, że balkon jest liczony jako powierzchnia użytkowa? u mnie w umowie jest wyraźnie zapisane, że powierzchnia użytkowa to jedynie lokal mieszkalny i komórka. W moim przypadku balkon ma 20 metrów -więc wychodzi 120 PLN extra opłaty eksploatacyjnej...
A w części dotyczącej zarządcy i jego wynagrodzenia jest mowa tylko i wyłącznie o lokalu mieszkalnym.
Czy osobom, które odebrały już klucze przedstawiono na piśmie co na te 6 PLN się składa?

pozdrawiam
Data: Pią Sie 12, 2005 7:15
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Zarząd i Administracja (Bis)
Odpowiedzi: 32
Wyświetleń 4668

Zobacz cały wątek

Prawdopodobnie właśnie chodzi ojcu o wyodrębnienie tych 3-pokoi jako osobnego lokalu przy okazji darowizny. Dokonuje się to zgodnie z ustawą o własności lokali.

Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne nieruchomości.

2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
Data: 2009-02-17, 13:24
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo spadkowe
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 91

Zobacz cały wątek

Do lukaszajejku:

Moja opinia w tych sprawach jest następująca:
- rurka od gazu może iść za szafkami
- to zależy w jaki sposób jest zasłonięta
- jeżeli mówimy o lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, a kuchnia jest połączona z pomieszczeniem mieszkalnym, np. pokój + aneks kuchenny, to owszem, wymagane są dwa niezależne przewody: jeden dla okapu, drugi dla wentylacji bytowej.

Do T. Brzęczkowskiego:
To bardzo ciekawa i śmiała teza. Proszę rozwinąć myśli, a zwłaszcza proszę o podanie podstawy, na jakiej uknuł Pan tak absurdalną teorię.
Data: Środa 8:15, 28 Marzec 2007
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje gazowe
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 2232

Zobacz cały wątek

Witam.
W 2007 r. wymieniłem okna na PCV ze zmienionym podziałem przestrzeni szybowej, w bloku mieszkalnym 4-ro piętrowym (odrębne własność do lokalu). Wymiary zewnętrzne i kolorystyka pozostały bez zmian. Podział przestrzeni szybowej był podyktowany tym, że trzech lokatorów mieszkających powyżej mnie, miało już takie okna i chciałem dostosować się do nich aby nie psuć widoku elewacji. Spółdzielni nie spodobały się moje okna i kazała je zalegalizować.

Jakie muszę mieć dokumenty przy składaniu podania o legalizację okien w urzędzie miasta wydz. archtektury i jak powinienem napisać podanie o legalizację?
Data: 2009-01-25, 19:49
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: prawo administracyjne
Wyświetleń 79

Zobacz cały wątek

Nie wyzywam a udowodniłem, że kłamie. to spora różnica.

A o 15kWh/m2 już dyskutowaliśmy. Niezupełnie zgodnie z przepisami podają, że tyle idzie na ogrzewanie. Zaś certyfikacja energetyczna podaje jasno:
5) zapotrzebowaniu energii w budynku albo lokalu mieszkalnym albo części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-uzytkową – naleSy przez to rozumieć
wielkość energii wyraSonej w kWh, dostarczanej dla celów ogrzewania i chłodzenia
oraz przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków uSyteczności publicznej
takSeoświetlenia,

6) celach uSytkowania energii w budynku – naleSy przez to rozumieć:
a) ogrzewanie i wentylację
b) chłodzenie,
c) przygotowanie cieplej wody,
d) oświetlenie,
Proszę policzyć tv komputery oświetlenie i gołym okiem widać że wychodzi więcej niż 15...
Data: Poniedziałek 15:00, 05 Maj 2008
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Instalacje grzewcze
Odpowiedzi: 97
Wyświetleń 12831

Zobacz cały wątek

Proszę odpowiedzieć jeszcze raz, choć odpowiedź już padła ale wydaje mi się błędna.
Czy metodą uproszczoną można liczyć lokal mieszkalny?
Moim zdaniem nie, gdyż tytuł w rozporzadzeniu pkt 6 str. 41 mówi o budynku mieszkalnym
Jednocześnie ponizej punkt 6.3 mówi że ...wartosć rocznego zapotrzebowania ciepła do ogrzania i wentylacji budynku lub lokalu mieszkalnego....

Drugie pytanie jak rozumiecie warunek do zastosowania obliczeń metodą uproszczoną, mówiący o średnim współczynniku przenikania ciepła obudowy budynku (0,8 W/m2K)
Czy to jest to średnia arytmetyczna wszyskich współczynników jakie wyliczę dla przegród obudowy bydynku? Tzn. wystarczy jedno okno zabite dechami lub lepiej blachą o wysokim współczynniku, aby budynek potraktować w sposób uproszczony?
Data: 22 Styczeń 2009, 12:03
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Obliczanie strat w przegrodach
Odpowiedzi: 3
Wyświetleń 487

Zobacz cały wątek

Witam, mam problem dość skomplikowany. Jestem właścicielem lokalu w domu mieszkalnym (dom jest podzielony na dwie części). Niestety moja połowa po części znajduje się na gruncie drugiego własciciela. Musze tutaj dodac, że wszelkie sprawy własnościowe były regulowane bardzo dawno. Moje pytanie dotyczy własności lokalu? czy prawo do lokalu pomimo tego że w cześci znajduje sie na gruncie innej osoby jest niepodważalne? czy dana część gruntu jest nadal własnością tamtej osoby? czy moze po tylu latach zmienia właściciela? dodam jeszcze informacje, ze jak dom był dzielony (po raz pierwszy) na dwóch braci (mój dziadek był jednym z nich) to było zaznaczone, ze fragment jednej połowy w niewielkiej części znajduje sie na gruncie drugiego właściciela, ale dostaje za to mozliwośc dojazdu do swojej posesji ( podobno przesuniecie granicy działki o połowe szerokości drogi dojazdowej). Droga dojazdowa nadal jest uzytkowana przez drugiego właściciela.
Drugie moje pytanie dotyczy umiejscowienia drzwi wejsciowych do mieszkania. Czy i w jakiej odległości od granicy działki mozna wstawić drzwi wejściowe do mieszkania?Czy potrzebne jest pozwolenie na zmianę miejsca drzwi? jeśli tak to gdzie takie pozwolenie się składa? niecierpliwie czekam na rozjaśnienie moich wątpliwości i z góry bardzo dziękuję.
Data: 2008-12-11, 00:35
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo cywilne
Odpowiedzi: 1
Wyświetleń 56

Zobacz cały wątek

podatek wynosi 2%

Art. 7. 1. Stawki podatku wynoszą:

1) od umowy sprzedaży:

a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,

b) innych praw majątkowych 1 %;

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym 2 %,

b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych 1 %;

3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %, z zastrzeżeniem ust. 5;

4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego 2 %, z zastrzeżeniem ust. 5;

5) 6) 7) od ustanowienia hipoteki:

a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1 %,

b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł;

8) 9) od umowy spółki 0,5 %.
Data: 2009-02-05, 07:46
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo cywilne
Odpowiedzi: 5
Wyświetleń 157

Zobacz cały wątek

Witam,
opis sytuacji:
1. właśnie zamierzam kupić lokal użytkowy znajdujący się na parterze w bloku mieszkalnym z zamiarem przekształcenia go na lokal mieszkalny
2. nieruchomością zarządza wspólnota
3. w związku z przeksztaceniem konieczne będą zmiany konstrukcyjne - najważniejsza to zmiana wejścia do lokalu: obecne - z zewnątrz osobne schody, planowane - wejście od wewnętrznej strony klatki schodowej tak jak mają inni mieszkańcy
4. wszystkie zmiany i przekształcenia są zatwierdzone przez inżyniera budowlanego który bedzie nadzowrował i kierował tymi zmianami (ma odpowiednie uprawnienia)
5. o wszytkich zmianach bedzie również powiadomiony urząd miasta - złożyc nalezy pozwolenie na budowę
6. przed podjęciem tych prac mamy zamiar powiadomić o tym mieszkańców tej klatki i prosić ich o pozwolenie
Pytanie:
1.Czy osoby tworzące daną wspólnotę mieszkaniową mogą się nie zgodzic na te prace budowlane nie podając konkretnych przyczyn?
2.Czy takie pozwolenie musimy uzyskać od każdej osoby czy wystarczy jak się zgodzi większość?
Bardzo proszę o odpowiedź - sprawa nagła
Data: 2009-02-01, 19:55
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Prawo cywilne
Odpowiedzi: 2
Wyświetleń 49

Zobacz cały wątek

Tak czytam ten temat i z lekka tarzam się ze śmiechu Dywagacje o generowaniu nie wiadomo jakiego ruchu i nie wiadomo jakiej dewastacji bądź utracie wartości nieruchomości z tym związanej sa dość poważnym nieporozumieniem. Dlaczego wygłaszam takie kategoryczne swierdzenie? Ano ja akurat jestem BEZPOŚREDNIM sąsiadem tego "przybytku". I z MOICH obserwacji wynika, że ruch generowany przez owe klientki, które po prostu próbują dbać o swoje zdrowie, jest zdecydowanie mniejszy niż ten generowany przez gości co poniektórych mieszkańców - podążających z reguły na piętra wyższe niż parter. Notabene również decybele produkowane przez co poniektórych mieszkańców - choć oczywiście z reguły w ogóle nie uciążliwe - potrafią być zdecydowanie bardziej dokuczliwe niż otwarcie i zamknięcie głównych drzwi kilkanaście razy więcej w ciągu dnia. Nie zauważyłem również ani wzrostu poziomu zabrudzenia, ani zużycia elementów ekspolatacyjnych, ani też jakiegokolwiek zakłócania spokoju - choć klientkom kilka razy zdarzyło się dzwonić do mnie, zamiast do Rolleticu - korona mi z głowy nie spadła jak podszedłem te parę razy do domofonu

NATOMIAST - jedna - i najważniejsza - uwaga - właściciel lokalu był ZOBOWIĄZANY zgłosić prośbę o zaakceptowanie zmiany sposobu wykorzystywania lokalu do Zarządu Wspólnoty!!! Tego nie zrobił... Lokal jest lokalem mieszkalnym, a nie usługowym - i takowej funkcji w świetle przepisów spełniać nie ma prawa, dopóki nie zgodzi się na to Zarząd. W tym miejsu więc proszę Właściciela o dopełnienie wymogów formalnych, w których wyszczególni:

1. Ruch dobowy - czyli ilość klientów dziennie
2. Określi sposób reklamy saloniku bez wpływania na estetykę otoczenia
3. Zaproponuje i określi koszt daniny na rzecz Wspólnoty za akceptację działalności usługowej nieuciązliwej.

To chyba wszystko z formalnego punktu widzenia.

Pozdrawiam
Data: Wto Lip 17, 2007 20:00
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Pogodne - sprawy osiedlowe
Odpowiedzi: 28
Wyświetleń 2865

Zobacz cały wątek

Cytat: Ja wpisuje tam albo obie wartości albo tylko wartości z części budynku jeżeli jest osobne ogrzewanie tej części.

Co do strzałek to powinny tam być pytałem w MIA co powiesz na to. Zał. nr 7 opisuje miedzy innymi jaki wzór Świadectwa wypełnić. Niedługo kończę obliczenia i będę musiał wypełnić Świadectwo, tylko wg którego wzoru? Wspólne źródło ciepła. Budynek mieszkalny w którym wystepuje część usługowa, zgodnie z Rozporządzeniem (zał. nr 7) Wyliczamy EP średnie ważone i wpisujemy otrzymane wartości do Zał. nr 1 lub 3. Oczywiście nr 3 odpada bo dotyczy lokalu, natomiast w zał. nr 1 w tabelkach brak jest oświetlenia, aby uzyskać dobry podział i uzyskać 100%, wydaje mi się, że oświetlenie należy zaliczyć do urządzeń pomocniczych, a wentylację mech. dodać do pierwszej kolumny. Czyli budynek mieszkalno-usługowy wg Metodologii to po prostu budynek mieszkalny i tyle.
Cytat: Jeżeli w budynku mieszkalnym wystepuje częśc budynku o innej funkcji (np. usługowej), to tę część budynku traktuje się jako część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-uzytkowąCzyli jeżeli masz przykładowo kamienicę mieszkalną z usługami z wspólnym źródłem to:
1)Wystawiasz świadectwo dla budynku (tutaj liczysz średnie ważone) (pod wynajem)
2)Wystawiasz świadectwo dla każdego lokalu stan. samodz. całość tech...
3)I dla każdego mieszkania (bo może ktoś będzie chciał wynająć jedno)
[/quote]
Data: Dzisiaj 16:17
 
Wątek: Zobacz temat
Dział: Metodologia
Odpowiedzi: 6
Wyświetleń 205